Bernier/Eliades Publications

Zhang Yexing Elliot Hundley Rallou Panagiotou
English Catalogue 1977-1998 English Catalogue 1977-1998 Greek Catalogue 1977-1998
Catalogue 1999-2009 Helmut Stallaerts Kahlil Joseph
Mario Airò Kostas Sahpazis Stratos Kalafatis
Dionisis Kavalieratos. Mario Merz Tony Oursler
Thomas Schutte Entang_Wiharso Christiane_Löhr
Group_Show Robert_Wilson Other Flows
Annette Messager Valerie Mannaerts Marisa Merz
Lionel Estève Jonathan Meese Dionisis Kavallieratos
Charles Sandison  Cameron Jamie Edy Ferguson
Lari Pittman Nikos Navridis